יום ד', ו’ בכסלו תשע”ט
פתיחת שנת הלימודים - תשע"ט - "תחל שנה וברכותיה!"
פורסם: 23:04 (30/08/18) בתאל מנצור