יום ש', ט’ באדר תשע”ח

"והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו יתן בעיתו וכל אשר יעשה יצליח" (תהילים א') הילד כמו עץ יש בו כמה היבטים: השורשים – אלה הנותנים לו את הכוחות להמשיך ולפרוח, הם היסודות המעניקים את הבסיס והתשתית ליכולת להמשיך קדימה. הם אלו גם שיתמכו בעץ בימי סערה. השורשים מחוברים אל האדמה, והיא מספקת לעץ כולו מזון ויכולת התפתחות. הגזע – הוא המאפשר את הצמיחה לגובה, ככל שהגזע איתן וחזק כך גובהו של העץ יהיה רב יותר. בשל מיקומו פוגש הוא הגזע את הבריות השונות, יכולים הם לגעת בו, לחוש אותו ולהעזר בו על מנת להגיע אל הענפים הגבוהים יותר. הענפים – כל ענף מתפשט לכיוון אחר, אין אחד דומה לרעהו, זה קצר וזה ארוך, זה מוריק וזה כעומד בשלכת תמידית, זה פריו נוטף מעליו וזה ערום מכל תנובה. ופירות העץ יוצאים הם דוקא מתוך הענפים, מתוך הייחודי והשונה, ולא מתוך הגזע המשותף לכולם. העלים – המראה החיצוני חשוב הוא לעץ, בעזרת עליו הוא מובדל למרחוק משאר העצים, ייחודו בא לידי ביטוי, באותם דברים הנותנים לו גם את ההתכסות הפנימית, את היכולת להסגר בתוך עצמו. הפירות – תכלית העץ היא הפרי, השורשים, הגזע, הענפים והעלים כולם מכוונים אל הוצאת הפרי, והפרי מצידו מחזיר הוא טובה אל כל השאר, כאומר "ראו, כל עמלכם לא לשווא הוא היה. יש לכולכם חלק בתולדת העץ" בבית חינוך "ממ"ד אור זבולון" אנו מאמינים כי לילדינו צריך לתת את המענה בכל שלבי ההתפתחות שלו. החל משלב השורשים והיסודות, פיתוח הזהות הדתית – כללית, העצמת הייחודיות של כל ילד וילדה, והשקעה מתמדת בהוצאה אל הפועל של הכוחות הטמונים בו. שני דגלים אנו מניפים בגאון באורה של תורה – הראשון הוא דגל המשפחה, בה המידות והערכים הם נר לרגלינו, והשני נושא על דגלו את המצויינות הלימודית, את הדגש הפדגוגי. שני אלו מובילים את העשייה הבית ספרית בכל שלביה ומפעליה. אנו מאמינים, כי כאשר נגלה בכל ילד את האור, את הטוב והמיוחד שבו, כשהדברים יעשו מתוך עין טובה ומכבדת, עם סבר פנים יפות – או אז יגדלו ילדינו, יעמיקו שורשים וינבו פרות נאים ומשובחים. בתפילה לה' יתברך שימשיך ויעניק לנו את הכוחות לחנך את ילדינו. עופר ארן מנהל בית הספר

 
 
ארועים ופעילויות
תורה לשמה
מרחבי כיתות
נושא שנתי - 70 שנה למדינה
מרחבי מקצוע
שו"ת עם הרב
ארכיון תשע"ו
ארכיון תשע"ז
ירושלים