יום ד', כג’ בסיון תשע”ט.

משפחת אור זבולון היקרה, שנה חדשה עומדת לפתחנו - שנת תשע"ט - לכבודה נבקש לאחל לעצמינו ברכות, בתפילה עמוקה שה' יתברך ישמע קול תפילתנויהי רצון שתהיה לנו שנת "עין טובה" - שנזכה במהלך שנת הלימודים לראות בעין טובה איש את זולתו. שתלמידנו יראו במוריהם דמויות אשר אחריהם הם רוצים לצעוד, ולאורם ללכת. שמורינו יראו את הטוב שבתלמידים, יגלו את האור החבוי בהם המבקש לפרוץ ולהתגלות. יהי רצון שתהיה לנו שנת "עשייה טובה" - שנזכה לדייק את עבודתינו עם תלמידי בית הספר, שנוכל להרחיב אופקים ולהעמיק שורשים, לאפשר לכל באי בית הספר לחוש סיפוק בעשייתם, מתוך תחושת פעילות משותפת.יהי רצון שתהיה לנו שנת "עזרה טובה" - שנושיט יד איש לרעהו, שנשאף תמיד להעניק לאחר מעצמינו, ולחנך את תלמידינו לנתינה מתוך חשיבה תמידית על הזולת. שנכיל לוותר על שלנו ולהרוויח מכך יותר. הורים, תלמידים וצוות יקר,שנה עמוסה לפנינו, ובה אתגרים, הזדמנויות וחידושים.מאחל לכולנו שנצא יחד אל המסע, נגשים חלומות ונזכה בס"ד להרבות אור בעיר אריאל. שנה מבורכת, עופר ארןמנהל בית הספר