יום ד', כג’ בסיון תשע”ט.
היכונו, היכונו! בתאריך ג בסיון יערך גמר דאבל בית ספרי בנוכחות ראש העיר! משחקי ראווה והכנה יערכו בהפסקות במהלך התקופה הקרובה. בהצלחה לכולם!!