יום ד', כג’ בסיון תשע”ט.
צוות בית הספר עובר השתלמות משמעותית שבע"ה תוביל לשינוי ושיפור באופן כללי בביתה הספר, שייעל, יקדם ויקח את הלמידה צעד אחד קדימה.להלן תוצרים משותפים מההשתלמות.יישר כח לצוות מו"פ!!

תוצרים - קובץ שיתופי