יום ד', כג’ בסיון תשע”ט.
פרוייקט משמעותי שצובר תאוצה ומתגבר בכל יום - לימוד תורה לשמה - "בלכתך בדרך" - לימוד משניות בהובלת אליקים, ממש על הדרך בסוף יום הלימודים. יישר כח!