יום ד', כג’ בסיון תשע”ט.
אז עברו החגים, התחדשנו בשנה חדשה!קבלו סיכום של החודש הראשון..

אחרי החגים.ppsx