יום ד', כג’ בסיון תשע”ט.
השנה בחר החמ"ד את הרב והרבנית נרי"ה ז"ל לדמויות החמ"ד. בואו להכיר ללמוד ולהתרשם מדוע..צפו בסרטון

*YouTube:kA7DVGPr17U*