יום ד', יד’ בתמוז תשע”ט.
"הקבלת פני רבו" – לקראת סוף השנה זכינו בביקורו המיוחד של כבוד הרב הראשי לישראל הרה"ג דוד לאו שליט"א. בביקורו האיר עיננו בתורה ולימד אותנו על חשיבות התורה ואורה המשפיעים עלינו ועל כל העולם כולו. תלמידנו התרגשו מאוד וקיבלו אותו בשמחה ובכבוד גדול. יישר כוח לכל העוסקים במלאכת הקודש. שנזכה להמשיך ולחזק את הקשר של ילדינו לתורה ומצוותיה שהיא המאירה את דרכנו ומעשינו.

*וידאו:3691955-BaU6ri4KA5&20180606_133926.mp4*