יום ד', יד’ בתמוז תשע”ט.
"מרוץ הצבי" הוא שמה של תחרות כתיבת סיפורים של ילדי החמ"ד ע"ש צבי כורך ז"ל, מייסד תכנית"עופרים". בשבוע שלפני פסח, התקיים בירושלים טקס מרשים ומרגש, בו חולקו תעודות ופרסים לזוכים בשלב הארצי של תחרות כתיבת הסיפורים. זכינו גם אנו, משפחת אור זבולון, שתלמידתנו היקרה, עילי חדד מכיתה ב'1,תייצג אותנו בכבוד בסיפורה המקסים, מפרי עטה: "התחפושת של יוני". כל הכבוד עילי! גאים בך!