יום ד', יד’ בתמוז תשע”ט.
30 שנה עברו והתלמידים זוכרים ומזכירים. האינתיפאדה הראשונה ששינתה את כללי המשחק. צפו ותהנו.

*YouTube:t1k1VTgn8hA*