יום ד', יד’ בתמוז תשע”ט.
לרגל 100 שנה לתפיסת המחתרת הכינו התלמידים סרטון נחמד

*YouTube:2fT4gtyVTnA*