יום ב', ה’ בתמוז תשע”ח
הנושא השנתי - ע' לציון

השנה נציין בבית החינוך את שנת השבעים למדינת ישראל, או כמו שצוות בית הספר בחר להגדיר זאת - ע' (70) לציון..המשיכו לעקוב, במהלך השנה נציג כאן את תהליך הלמידה והתוצרים של ילדי בית הספר.בברכת "ובא לציון גואל",צוות בית הספר.

 
 
ארועים ופעילויות
נושא שנתי - 70 שנה למדינה
תורה לשמה
מרחבי מקצוע
מרחבי כיתות
שו"ת עם הרב
ארכיון תשע"ו
ארכיון תשע"ז
ירושלים