יום ד', כג’ בסיון תשע”ט.
הנושא השנתי - ע' לציון

השנה נציין בבית החינוך את שנת השבעים למדינת ישראל, או כמו שצוות בית הספר בחר להגדיר זאת - ע' (70) לציון..המשיכו לעקוב, במהלך השנה נציג כאן את תהליך הלמידה והתוצרים של ילדי בית הספר.בברכת "ובא לציון גואל",צוות בית הספר.