יום ד', כח’ בתשרי תשע”ח
הנושא השנתי - ע' לציון

השנה נציין בבית החינוך את שנת השבעים למדינת ישראל, או כמו שצוות בית הספר בחר להגדיר זאת - ע' (70) לציון..המשיכו לעקוב, במהלך השנה נציג כאן את תהליך הלמידה והתוצרים של ילדי בית הספר.בברכת "ובא לציון גואל",צוות בית הספר.

 
 
ארועים ופעילויות
תורה לשמה
מרחבי כיתות
מרחבי מקצוע
נושא שנתי - 70 שנה למדינה
שו"ת עם הרב
ירושלים
ארכיון תשע"ו
ארכיון תשע"ז