יום ג', ג’ בטבת תשע”ט
הנושא השנתי - ע' לציון

השנה נציין בבית החינוך את שנת השבעים למדינת ישראל, או כמו שצוות בית הספר בחר להגדיר זאת - ע' (70) לציון..המשיכו לעקוב, במהלך השנה נציג כאן את תהליך הלמידה והתוצרים של ילדי בית הספר.בברכת "ובא לציון גואל",צוות בית הספר.

 
 
ארועים ופעילויות
נושא שנתי - אחדות
דמויות החמ"ד - הרב והרבנית נרי"ה ז"ל
תורה לשמה
מרחבי מקצוע
מרחבי כיתות
שו"ת עם הרב
ארכיון תשע"ח
ארכיון תשע"ז