יום ד', יד’ בתמוז תשע”ט.
קבלו אותו - הסמל החדש של בית הספר

לאחר תהליך משמעותי שעברו תלמידי, הורי ומורי בית הספר, אנו שמחים להציג את הסמל החדש שנבחר.הסמל מייצג אותנו כבית חינוך ששם דגש על מיצוי יכולת אישית, חינוך ערכי ודעת - למידה מיטבית.בברכת שנה פורייה,צוות בית הספר.